KOMPIUTERIŲ, TELEFONŲ IR TV TINKLAI

UAB “Aliarmo automatika”įrengia visų tipų vidaus ryšių ir duomenų perdavimo tinklus. Nedidelėms ir vidutinio dydžio įmonėms siūlome įprastinius 5E ir 6 kategorijos tinklus. Didelėms įmonėms ir specializuotoms IT įmonėms siūlome didelio greitaeigiškumo optinio pluošto tinklus.

Įrengiame ir pertvarkome esamas komutacines spintas.

Įrengiame žinybines telefonų stotis, vietinius analoginius ir IP telefonijos tinklus.

Nuosavuose namuose įrengiame televizijos tinklus.